Projekty współpracy

Kreator Przedsiębiorczości

PUBLIKACJA PROJEKTU WSPÓŁPRACY "KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości” otrzymał nagrodę specjalną oraz nagrodę główną w konkursie organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, w kategorii na najlepszy projekt współpracy międzyterytorialnej w zakresie rozwoju lokalnego.
Celem Konkursu był wybór i wyróżnienie przykładów inicjatyw współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich służących rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.
Publikacja:

  

  Zakończyliśmy realizację projektu. Poniżej prezentujemy publikację przedstawiającą zadania zrealizowane  w ramach projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości” oraz podsumowującą osiągnięte rezultaty.
 Dziękuję wszystkim Partnerom projektu za współpracę, co  przy tak dużej liczbie parterów było dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. Zakończyliśmy jego realizację osiągając wskaźniki większe, niż było to zaplanowane, co niewątpliwie  jest  naszym wspólnym sukcesem.

Publikacja Kreator Przedsiębiorczości

IV SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU - WŁOSZCZOWA

W dniach 18 -19 czerwca 2020r. w miejscowości Włoszczowa, położonej w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, odbyło się  czwarte – ostatnie spotkanie Partnerskich LGD-ów, realizujących międzynarodowy projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”. Uczestnicy spotkali się w Hotelu Mariage we Włoszczowie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 14 Partnerów.
Omówiono sprawy związane z wnioskiem o płatność dla III i IV etapu, wnioskiem o aneks.
Każdy z Partnerów biorący udział w spotkaniu przedstawił informację na temat bieżącej realizacji projektu - większa część grup  na dzień spotkania zrealizowała już całość zaplanowanych w projekcie zadań, omówiono stopnień realizacji wskaźników.
Przedstawiony projekt publikacji podsumowującej rezultaty i osiągnięcia z realizacji  całego projektu.
Spotkanie Partnerów   było czasem na wymianę doświadczeń między Partnerami oraz planowania dalszych wspólnych działań w ramach realizacji innych  projektów.

Ważne!!!


Informujemy, że w miesiącach marzec, kwiecień  i maj doradztwo księgowe świadczone będzie telefonicznie  pod numerem 666 306 665 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro @kfkmp.pl 
Beneficjenci , którzy korzystają z usług księgowych dostarczają dokumenty do biura LCWP przy ul. Wiśniowej 23 we Włoszczowie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Lokalną Grupą Działania „Region Włoszczowski” w celu umówienia terminu doradztwa telefonicznego z prawnikiem lub księgową, pod numerem 41 39 41 405 wew. 24

III SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU - PONIATOWA

W dniach 24-25 października  2019r. w miejscowości Poniatowa, położonej w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, położonej w Kotlinie Chodelskiej, odbyło się  trzecie spotkanie Partnerskich LGD-ów, realizujących międzynarodowy projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”.
Uczestnicy spotkali się w Hotelu Montis & Spa.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 11 Partnerów.
Pierwszego dnia omówiono sprawy związane z wnioskiem o płatność dla II i III etapu, wnioskiem o aneks, dotyczącym III etapu realizacji projektu i  aneksem do Umowy partnerskiej.
W drugim dniu spotkania skupiono się na bieżącej realizacji zadań , omówiono stopnień realizacji wskaźników  oraz  ustalono wygląd publikacji, która ma być opracowana na koniec realizacji  projektu. W oczekiwaniu na przyjazd Partnerów oraz korzystając z przepięknej pogody i gościnności naszego organizatora, część uczestników udała się na krótki spacer po okolicy. Spotkanie Partnerów pozwoliło na szczegółowe wypracowanie i ustalenie konkretnych terminów, było  czasem na wymianę doświadczeń między Partnerami oraz rozmów o problemach związanych z realizacją poszczególnych zadań.

    

WYJAZD STUDYJNY DO PRESZOWA - SŁOWACJA

10 przedsiębiorców  z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” było uczestnikami  wyjazdu studyjnego, zorganizowanego w dniach 10-13 października 2019r. w ramach projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. Przedsiębiorcy  gościli u naszego  Partnera,  w miejscowości Preszów w Słowacji.  Najważniejszym celem wyjazdu było  nawiązanie kontaktów biznesowych i porównanie działalności  gospodarczych prowadzonych na terenie LGD „Region Włoszczowski” oraz  słowackiego
Partnera - LGD BACHUREŃ . 
Wspólne rozmowy i wizyty u przedsiębiorców z tamtego terenu  przyczyniły  się do  wymiany informacji i doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości oraz  podjęcia rozmów dotyczących wzajemnej współpracy  między przedsiębiorcami z Polski i Słowacji .
Wyjazd studyjny był również doskonałą okazją do integracji i wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami wyjazdu studyjnego, gdyż do Preszowa przyjechało łącznie 140 osób, w większości przedsiębiorców, z siedmiu Lokalnych Grup Działania z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego.
Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Lokalnej Grupy Działania  BACHUREŃ ze Słowacji Pani Bożena Cervova oraz  jej mężowi Panu Anton Cerva  za okazaną nam pomoc w zorganizowaniu wyjazdu. Dziękujemy również p. Jarosławowi Krzemińskiemu oraz
p. Marianowi Dudzińskiemu za udostepnienie wykonanych przez nich zdjęć.

   

      

          

OBÓZ SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOW W MIĘDZYWODZIU

W dniach 23 czerwca - 3  lipca 2019r.  w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”  20 dzieci  z Włoszczowy i jej okolic wzięło udział  w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Międzywodziu.  Obóz obejmował realizację 60 godzinnego programu szkoleniowego z zakresu przedsiębiorczości, jak również zajęcia rekreacyjne nad morzem, gry terenowe, dyskoteki oraz zajęcia sportowe. W ramach pobytu zorganizowano dla dzieci wycieczkę po wyspie Wolin.

       

KONKURS WIEDZY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniu 1 czerwca 2019r. w Domu Kultury we Włoszczowie, w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”, odbył się konkurs wiedzy z przedsiębiorczości i ekonomii„ABC przedsiębiorczości ”. Konkurs zorganizowano we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W konkursie wzięło udział 30 uczniów, w wieku 10-20 lat, ze szkół podstawowych, wygaszanych gimnazjów oraz szkół średnich, z obszaru działania Lokalnej Grupy „Region Włoszczowski”. Konkurs poprzedzony był udziałem dzieci i młodzieży w warsztatach z przedsiębiorczości. Wiedzę zdobytą na warsztatach, uczestnicy mieli okazję wykazać na teście. Nagrodą dla 20 uczestników, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów w teście, jest 10 dniowy wakacyjny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy nad Morzem Bałtyckim. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wiedzy a wygranym życzymy udanego pobytu nad morzem.

     

WYJAZD STUDYJNY DO OPOLA LUBELSKIEGO

W dniach 10-12 maja 2019 r. osoby zainteresowane załażeniem własnej działalności gospodarczej z terenu Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do Partnera projektu pn. „Kreator Przedsiębiorczości” - Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”. Wizyta miała na celu zapoznanie się z produktami turystycznymi oraz różnymi formami i zakresem prowadzonych działalności gospodarczych, na terenie obszaru działania naszego Partnera. Dzięki pomocy Pani Dyrektor LGD „Owocowy Szlak” - Agacie Domżał, uczestnicy poznali lokalnych przedsiębiorców oraz zakres prowadzonych przez nich działalności, dowiedzieli się jak wykorzystać pasję oraz lokalne zasoby w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Uczestnicy gościli w:
- Pensjonacie Piotrawin; 
- Siedlisku Żmijowiska; 
- Zagrodowej Osadzie w Uściążu;
- Gospodarstwie Rybackim Opole Lubelskie „Pustelnia”;
- Studiu Kulinarnym „Sokowirówka”; 
- Starej Cukrowni w Opolu Lubelskim.
W ramach wyjazdu uczestnicy zwiedzili również: Grodzisk Średniowieczny w Żmijowiskach, zabytkowy kościół w Piotrawinie, Małopolski Przełom Wisły oraz poznali wpływ położenia Kazimierza Dolnego na rozwój przedsiębiorczości, w tym turystyki na obszarze LGD „Owocowy Szlak”. Wyjazd przyczynił się do uzyskania i wymiany informacji w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy oraz nawiązania nowych kontaktów, co w przyszłości może się przyczynić do wzajemnej współpracy między przedsiębiorcami z obu obszarów.
Wszyscy wrócili zadowoleni, zainspirowani ciekawymi i innowacyjnymi pomysłami na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Bardzo dziękujemy Agatce za super przygotowanie i zorganizowanie całego pobytu oraz za to, że była naszym przewodnikiem. Serdecznie dziękujemy za poświęcony Nam czas.

           

II SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU - MŁODZIKOWO

W dniach 8-9 kwietnia 2019r. w miejscowości Młodzikowo, położonej w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, odbyło się drugie spotkanie Partnerskich LGD-ów, realizujących międzynarodowy projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski. Uczestnicy spotkali się w Nadwarciańskim Dworku Młodzikowo.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 13 Partnerów.
Pierwszego dnia omówiono sprawy związane z wnioskiem o płatność dla I i II etapu oraz wnioskiem o aneks, dotyczącym II etapu realizacji projektu.
W drugim dniu spotkania skupiono się na bieżącej realizacji projektu oraz wspólnych wyjazdach szkoleniowo-wypoczynkowych i studyjnych. W oczekiwaniu na przyjazd Partnerów oraz korzystając z przepięknej pogody i gościnności naszego organizatora, część uczestników udała się na krótką wycieczkę w poszukiwaniu wiosny.
Spotkanie Partnerów pozwoliło na szczegółowe wypracowanie i ustalenie konkretnych terminów, miejsc i logistycznego zaplanowania wspólnych wyjazdów, było też czasem na wymianę doświadczeń między Partnerami oraz rozmów o problemach związanych z realizacją poszczególnych zadań.

     

WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniach 6 i 13 kwietnia 2019r. w Domu Kultury we Włoszczowie, w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”, odbyły się zajęcia warsztatowe z przedsiębiorczości, zorganizowane we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Warsztaty przeprowadzone były w 2 grupach 15 osobowych. Zajęcia miały formę warsztatową, poświęconą przedsiębiorczości i odpowiedzialności przedsiębiorców wobec otaczającego ich świata. Celem warsztatów było motywowanie dzieci i młodzieży do działania na rzecz społeczności lokalnej, pracy w grupie oraz zapoznanie uczestników z zagadnieniami z dziedziny ekonomii. 
Celem warsztatów było również zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia własnej firmy, rozwijanie zdolności twórczego myślenia (znajdowanie niekonwencjonalnych i nowatorskich rozwiązań), rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania optymalnych decyzji biznesowych oraz obiektywnej oceny własnego pomysłu na biznes.
W czasie zajęć uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób prowadzić firmę, jak nią zarządzać i dlaczego ważne są wartości firmy.
Prowadzący poruszyli tematy dotyczące: historii pieniądza, budżet państwa oraz środków płatniczych kiedyś i dziś. Dzieci pracowały także w grupach zastanawiając się jak stworzyć własny biznes i jak go zareklamować. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w konkursie „ABC przedsiębiorczości”.

     

 WYJAZD DZIECI NA SŁOWACJĘ

W dniach 12-18 stycznia 2019 r. dzieci ze szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów, biorące udział w międzynarodowym projekcie współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” , realizowanym przez Lokalną Grupę Działania 'Region Włoszczowski", uczestniczyły w wypoczynkowym wyjeździe na Słowację, który był nagrodą za udział w indywidualnej rywalizacji w planszowych grach strategicznych. Pobyt uczestników zaplanowano w ośrodku - Chata Bukvica na wysokości 810 metrów nad poziomem morza, w samym sercu malowniczej , górskiej okolicy Rencisov. W ramach pobytu uczestnikom zapewniono bezpłatny dostęp do sprzętu narciarskiego, fachową opiekę instruktora oraz wyciąg na stok. W trakcie popołudniowych zajęć dzieci uczestniczyły w przygotowanych dla nich atrakcjach: wyjazd do Aquaparku i na kręgielnię w miejscowości Preszów, zwiedzanie Muzeum Techniki, wspólna zabawa podczas dyskotek, gier planszowych i projekcji filmów. Podczas pobytu dzieci nawiązały nowe znajomości oraz nauczyły się jeździć na nartach.

     

WYJAZD STUDYJNY DO PORONINA

W dniach 4-6 stycznia 2019r. odbył się wyjazd studyjny do Poronina, w którym udział wzięli lokalni przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji pozarządowych, z obszaru LGD „Region Włoszczowski”. Celem wyjazdu było zapoznanie się ze sposobami rozwijania przedsiębiorczości na odwiedzanym obszarze. Uczestnicy wizyty mieli okazję wymienić się doświadczeniami z lokalnymi przedsiębiorcami oraz organizacjami. Przedstawiciele naszego regionu mogli w sposób bezpośredni nawiązać nowe kontakty biznesowe. Wyjazd umocnił również integrację międzybranżową uczestników wyjazdu, dając płaszczyznę do podejmowania dalszej współpracy między sobą.

     

SZKOLENIE DLA OSÓB, KTÓRE PLANUJĄ ZAŁAOŻENIE  WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W dniach 7-18 grudnia 2018 r. w ramach działań Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które funkcjonuje na terenie LGD "Region Włoszczowski" , odbyło się szkolenie dla 15 osób, które są zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej tj. aspektów prawnych (podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, form organizacyjnych działalności gospodarczej, źródeł pozyskiwania informacji gospodarczej, rejestracji firmy w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), aspektów ekonomicznych działalności gospodarczej (podatków w działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania, rozliczeń z ZUS) oraz tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa. Uczestnicy na zakończenie otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
Wszyscy uczestniczący w szkoleniu skorzystali również z 5 godzin doradztwa indywidualnego, które prowadził wykwalifikowany doradca zawodowy. Zakres doradztwa obejmował min. ocenę profilu kompetencji przedsiębiorcy, strategię marketingową oraz wsparcie motywacyjne i psychologiczne w zakresie marketingu dla przyszłych przedsiębiorców.

      

 WARSZTATY Z GIER STRATEGICZNYCH

W dniach 30 listopada i 7 grudnia 39 uczniów szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów, z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” , pod czujnym okiem prowadzącego - Pana Adama Kani, wzięło udział w warsztatach z planszowych gier strategicznych, które są jednym z działań międzynarodowego projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. Indywidualna rywalizacja w czteroosobowych grupach miała na celu wyłonienie 15 osób, które osiągnęły najlepsze wyniki i które w nagrodę wyjadą na 7 dni na Słowację. Walka była zacięta. Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach oraz składamy gratulacje wszystkim grającym a szczególne najlepszej „15”. 

      

 I SPOTKANIE PARTNERÓW  PROJEKTU - KŁOBUCK 

W dniach 29-30 października 2018r. w miejscowości Zawody, położonej nad rzeką Listwartą na zielonym szlaku kłobuckim, odbyło się pierwsze spotkanie Partnerskich LGD-ów, realizujących międzynarodowy projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. Uczestnicy spotkali się w Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Słoneczny Brzeg”, usytuowanym w malowniczym borze sosnowym. 
Pierwszego dnia omówiono sprawy związane ze zmianami w Umowie partnerskiej, pomocą de minimis, umowami powierzenia danych osobowych oraz szczegółowo przeanalizowano wniosek o płatność. 
W drugim dniu spotkania skupiono się na wniosku o aneks do Umowy, zawartej z Zarządem Województwa oraz informacjach na temat bieżącej realizacji projektu.
Spotkanie Partnerów pozwoliło na szczegółowe wypracowanie i ustalenie konkretnych terminów, miejsc i logistycznego zaplanowania wspólnych wyjazdów, było też czasem na wymianę doświadczeń między Partnerami oraz rozmów o problemach związanych z realizacją poszczególnych zadań.

     

 SZKOLENIE  Z PROWADZENIA GIER STRATEGICZNYCH DLA NAUCZYCIELI

25 września 2018 w sali komputerowej, udostępnionej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie, odbyło się szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia gier strategicznych. Szkolenie prowadziła Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC POLAND" z Lublina a wzięło w nim udział 15 nauczycieli ze szkół, znajdujących się na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski". Każda szkoła, której nauczyciel wziął udział w szkoleniu, będzie miała nielimitowany, bezpłatny dostęp do symulacyjnej gry decyzyjnej on-line, na okres 2 lat.
Uczniowie, pod nadzorem przeszkolonych opiekunów -moderatorów, mogą rozpocząć rywalizację w grach.

  

  

OBÓZ SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY W MIĘDZYWODZIU 2018r.

W dniach 16-26 sierpnia w Międzywodziu w ramach Laboratorium Przedsiębiorczości dzieci z 3 Partnerskich grup tj. LGD "Region Włoszczowski", LGD "Białe Ługi" i LGD "Perły Ponidzia" wzięły udział w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad naszym morzem. Obóz obejmował realizację 60 godzinnego programu szkoleniowego z zakresu przedsiębiorczości, jak również zajęcia rekreacyjne nad morzem, gry terenowe, dyskoteki oraz zajęcia sportowe. W ramach pobytu zorganizowano dla dzieci 2 wycieczki: po Wyspie Wolin oraz Kołobrzegu.

       

 KONKURS "ABC EKONOMII"

W dniu 6 sierpnia 2018r. w Domu Kultury we Włoszczowie, w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”, odbył się konkurs wiedzy o przedsiębiorczości i pieniądzach „ABC ekonomii”. Konkurs zorganizowano we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W konkursie wzięło udział 10 grup, składających się z 5 uczniów, ze szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów z obszaru działania Lokalnej Grupy „Region Włoszczowski”. Konkurs poprzedzony był złożeniem przez każdą grupę „Pomysłu na Biznes” , który został oceniony przez pracowników biura LGD. Wynik osiągnięty przez uczestniczące grupy jest sumą punków uzyskanych za ocenę Pomysłu na Biznes oraz ocenę testu wiedzy z przedsiębiorczości.
Nagrodą dla 4 zwycięskich grup jest 10 dniowy wakacyjny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy nad Morzem Bałtyckim.

DYŻUR KSIEGOWEJ I RADCY PRAWNEGO

ZAPRASZAMY DO LOKALNEGO CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Informujemy, że w dniu  11 października  2018r. W godz. 9:30-15:30  w ramach projektu pn. „kreator przedsiębiorczości”  dyżur  będzie prowadziła księgowa.

Informujemy, że w dniu  12 października  2018r. W godz. 10:00-15:00  w ramach projektu pn. „kreator przedsiębiorczości”  dyżur  będzie prowadził radca prawny.

                                                                                                    

Kreator Przedsiębiorczości - Lider Biznes

Zapraszamy szkoły średnie oraz  ich uczniów z terenu LGD „Region Włoszczowski” do udziału  w międzynarodowym projekcie  współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”, panel Laboratorium Przedsiębiorczości , działanie Lider Biznes.
Do pobrania regulamin projektu oraz niezbędne dokumenty, które należy złożyć w Biurze Lokalnej Grupy Działania  „Region Włoszczowski”

do dnia 20 października 2018r.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy grupy

Karta uczestnika

Regulamin doradztwa i usług świadczonych w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości"

Regulamin

Międzynarodowy projekt współpracy  "Kreator Przedsiębiorczości"

Ideą międzynarodowego  projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”   są działania wspierające  i promujące szeroko rozumianą przedsiębiorczość , realizowane  poprzez Lokalne Centra  Wspierania Przedsiębiorczości, które swoimi działaniami będą  stwarzać warunki  do powstawania stabilnych przedsiębiorstw, wspierania istniejących firm oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży. Grupami docelowymi projektu będą dzieci przedszkolne, dzieci ze szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów, młodzież szkół średnich, osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność gospodarczą, odpłatną działalność pożytku publicznego lub działają w zakresie szeroko rozumianego rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy obszaru. Działania w ramach projektu zostały podzielone na dwa panele:

 1. Laboratorium Przedsiębiorczości – skierowane do dzieci i młodzieży, którego celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych u dzieci i młodzieży, wzmacnianie samodzielności, kreatywności, umiejętności organizacyjnych, motywacja do rozwoju własnej osobowości, edukacja finansowa. Założeniem zadania jest propagowanie idei oszczędzania, kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, poznanie zagadnienia przedsiębiorczości, analiza swoich mocnych i słabych stron oraz wykorzystanie swoich umiejętności i pasji w prowadzeniu firmy. W ramach działań Laboratorium zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia: Akademia Lidera Biznesu, panele warsztatów – symulacja biznesu, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci ze szkół podstawowych i średnich, rywalizowanie poprzez gry strategiczne oraz wyjazdy zagraniczne  do Partnera na Słowację;
 2. Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – panel skierowany do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, w ramach którego zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia: adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń na LCWP, szkolenia personelu LCWP, funkcjonowanie LCWP, usługi dla przedsiębiorców i PES, szkolenia dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców i PES, organizacja staży i wizyt studyjnych, wyjazdy do Partnera z zagranicy-wymiana doświadczeń, utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Partnerzy projektu:

 1. Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” Włoszczowa
 2. Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” Daleszyce
 3. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” Miedziana Góra
 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” Bałtów
 5. Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” Łopuszno
 6. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” Bieliny
 7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” Mirzec
 8. Stowarzyszenie „Dolina Noteci” Chodzież
 9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Rawki” Rawa Mazowiecka
 10. Lokalna Grupa Działania Ponidzie Pińczów
 11. Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” Morawica
 12. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej Łoniów
 13. Lokalna Grupa Działania „ Zielony Wierzchołek Śląska” Kłobuck
 14. „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły” Połaniec
 15. Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak Opole Lubelskie
 16. Lider Zielonej Wielkopolski Środa Wielkopolska
 17. Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” Skalbmierz
 18. LGD „Korona Sądecka” Chełmiec
 19. „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” Opatów
 20. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Łoniów
 21. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Bachureń , Jarovnice - Słowacja

                                                                                                                          

Projekt  pn. „Kreator Przedsiębiorczości”  dofinansowany  jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach  Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

admin, 2018-09-12 15:11:19WsteczLokalna Grupa Działania
"Region Włoszczowski"
ul. Wiśniowa 23
29 - 100 WŁOSZCZOWA
Biuro czynne:
pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30
(48) 41 394 14 05

tel.  573 402 311

       502 078 325

      

lgd_wloszczowa@wp.pl

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Zarębski

tel. 786 816 337


Kliknij tutaj jeśli akceptujesz informację o plikach cookie
Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, oraz ułatwienia korzystania ze strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w [Polityce prywatności].